Ulik praksis ved sykehusene

Hadde Amushkar født i Stavanger, ville barnet ha vært forløst senest 11 dager over termin.