• HVOR ER TOGET?: Høyres Øyvind Halleraker frykter satsingen på intercitytog på Østlandet kan ramme en videre utbygging av Bergensbanen. Her sammen med stortingskollega Borghild Henden (V). FOTO: Paul S. Amundsen

Venter på Ringeriksbanen

Høyre vil halvere intercity-satsingen på Østlandet til fordel for bygging av Ringeriksbanen.