• TRYGT: Her er magnetskinnebremsene noen mente det var feil på. - Det er det ikke, sier de hovedtillitsvalgte trafikklederne, Erik Bauge (til venstre) og Kjetil Larsen. FOTO: VEGAR VALDE

Bybanebremsene er trygge

Jernbanetilsynet ser ingen grunn til å gripe inn etter at tidligere ansatte slo alarm.