• FIRE AV FEM: De seks klassekameratene (f.v.) Frida Irgens, Andrine Olette Teigen, Peder Totland Olsen, Mari Mæland, Erik August Kjetså Hole og Jens Skagseth Bringe har hatt undervisning i paviljongen på Skeie skole i fire av fem skoleår. - Det er fint og nytt der, men av og til litt trangt hvis vi er mange i rommet, sier Andrine (10). Når utbyggingen av skolen starter neste høst, skal elevene inn i brakker som nå blir brukt av Ulsmåg skole. FOTO: Roar Christiansen

- Risikerer brakkebygg store deler av grunnskolen

Hver femte grunnskoleelev i Bergen går på skole med paviljonger grunnet sprengt kapasitet eller opprustning. -  Barna risikerer å gå i brakker store deler av skoleløpet, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap).