Daglig leder for Brukbar, Marius Larsen, er ikke tilfreds med skjenkeregimet som har oppstått i Bergen.

Siden i sommer har seks utesteder mistet skjenkebevillingen. I motsetning til tidligere har kommunen nektet dem å utsette stengingen til klagen deres er behandlet hos Fylkesmannen.

— Spør du meg så henger ikke den nye praksisen til skjenkekontoret på greip. Skal de fortsette på denne måten vil det bli vanskelig, for ikke å si umulig, for folk å starte opp i denne bransjen, sier Larsen.

Mange kontroller

Han forteller at de har hatt 21 kontroller på 21 måneder. Ifølge regelverket skal man kontrolleres minst én gang pr. år.

På den siste kontrollen gikk det galt. Skjenkekontrollørene mener en overstadig beruset person fikk servering, i tillegg til at en annen person fikk servert alkohol som de mener ville gjort denne overstadig beruset.

Les også:

Brukbar selv var uenig med kontrollørene, og klaget. De ba om såkalt oppsettende virkning på stengevedtaket, altså at vedtaket ble utsatt til klagesaken var behandlet hos Fylkesmannen. Det ble avvist. Ifølge skjenkesjef Gaarder har kommunen endret praksis på området.

Til BA sa hun tidligere i høst at hun har «såpass tro på de vedtakene vi fatter at vi ikke trenger å få dem dobbeltsjekket hos Fylkesmannen først».

I et møte med Larsen og Simonnæs tidligere denne uken, sa Gaarder at hun var «uenig» med lagmannsrettens og Høyesteretts vurderinger rundt inndragning av skjenkebevilling, og hvor sterk bevisførsel man trenger for å ilegge en slik straff.

Snur om praksisen

Næringsbyråd Helge Stormoen (Frp) fikk nylig overført ansvaret for skjenkekontoret. Hans første handling er å gripe inn i skjenkesjefens nye praksis.

— Dette er en praksis som jeg ikke uten videre er interessert i at skal fortsette.

Stormoen diskuterte saken med de andre byrådene på torsdagens byrådsmøte. Han sier de ikke er uenige i hans vurdering, og tilbakemeldingen fra byrådet er at man nå skal gå tilbake til den praksisen kommunen hadde tidligere.

— Ingen skal dømmes før det er avsagt en endelig dom. Det er vanlig rettspraksis.

Totalt uholdbart

Simon Simonnæs er ikke nådig mot uttalelsene til skjenkesjef Gaarder.

— Når en kommunal leder blir sitert på at vedkommende selv ikke finner behov for å etterprøve egne vedtak hos Fylkesmannen, og videre ikke forholder seg til rettspraksis fraverkenlagmannsretten eller Høyesterett, og på dette juridisk totalt uholdbare grunnlaget rådgiversin folkevalgte byråd, da er både fagetat, systemet og rettssikkerheten totalt ute av kontroll.

Han minner Gaarder om at Fylkesmannen så sent som i fjor omgjorde et av vedtakene fra skjenkekontoret.

Larsen er glad for byrådets innstilling i denne saken. Han presiserer at han ikke har problemer med å bli kontrollert hyppig.

— De må gjerne komme oftere. Jeg har flere vakter enn jeg er pålagt, alle mine ansatte er blitt kurset. Men jeg sitter igjen med en følelse av at de er ute etter å ta oss, istedenfor å hjelpe oss. Jeg mener de burde være mer opptatt av å se trender. Er ting graverende over tid, så skal jeg belite meg på å miste bevillingen.