Mangler spesialister

Det er skrikende mangel på spesialister som kan håndtere en PET-skanner.