Tirsdag møttes hordalandsordførerne for å fortelle hvor langt de er kommet i prosessen. Aller lengst fremme er nok Nordhordland. Der ble utredningen levert allerede i vår.

Osterøy sa nei

Den anbefalte en storkommune med alle ni kommunene som er med i Regionrådet for Nordhordland: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.

Siden har Osterøy hoppet av prosessen.

— Kommunestyret mente at Osterøy ikke hører naturlig med geografisk i en slik kommune, siden innbyggerne da må kjøre via Bergen for å komme til resten. Det er jo logisk, sier Jon Askeland (Sp), leder i Nordhordlandsrådet og ordfører i Radøy.

Regionrådet vil nå be alle kommunestyrene om å ta spranget - eller la være.

— Vi har utredet nok. Nå er det viljeserklæringen som må til. Vi må kunne avkreve kommunestyrene en beslutning på om det er overveiende sannsynlig at de går for fusjon, eller om de vil bli egen kommune. Så får vi lage et fusjonsdokument som kommunestyret skal ta endelig stilling til, sier Askeland.

- Plukk moden frukt

Askeland er opptatt av at det må være lov til å si nei til sammenslåing.

— Dette er en kommunereform som kommunene eier selv. Hvis lokalpolitikerne mener at de skal stå alene, så må de få lov til det. Vi har jo en del modne frukter. Det må være greit å begynne med dem, og ikke tvinge de små inn i noe de ikke ønsker.- Er Radøy en moden frukt?

— Det skal vi stemme over i kommunestyret senere i september.

En ny Nordhordland kommune ville fått 35.426 innbyggere, og blitt en vekstkommune. Til sammen ligger de åtte kommunene an til en folkevekst på 17 prosent frem til 2024, viser BTs kommunebygger.

De økonomiske forskjellene mellom kommunene kan bli en hindring. Fedje, Gulen og Modalen har svært lav gjeld i forhold til Lindås. Det betyr at de små, rike kommunene må dele av sin formue med den fattige storebroren.

Voss ser til Sogn

Ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap) i Voss sier at de er åpen for sammenslåing både mot Hardanger og Vaksdal. Men det er en annen mulighet som er kommet lengst.

— Vi har hatt samtaler om et tett samarbeid med Vik og Aurland. Siden bestillingen fra departementet er så tydelig, tenker jeg at det er naturlig å utvide det samarbeidet til også å utrede muligheter for sammenslåing, sier han.I så fall vil Voss bevege seg over fylkesgrensen. Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane har tidligere vært skeptisk til sammenslåing over fylkesgrensen.

En sammenslåing mellom Voss, Vik og Aurland vil passere den anbefalte innbyggergrensen på 15.000 med god margin. Men kommunen ville være preget av lav folkevekst og små gjeldsforskjeller.

Haugesund + Stord?

Også i Sunnhordland går debatten høyt. Siste utspill kommer fra Haugesund Høyre, som ønsker å lage en storkommune bestående av hele Haugalandet og Sunnhordland.

— Vi ønsker å fjerne fylkeskommunen som forvaltningsnivå, og for å få det til må vi store kommuner som kan overta arbeidsoppgavene, sier Jarle Utne-Reitan, ordførerkandidat for Høyre, til NRK.

En ny slik storkommune vil følge dagens politidistrikt for Haugaland og Sunnhordland, på kryss av dagens fylkesgrenser. Det betyr alt fra Karmøy i sør til Fitjar i nord, med totalt 170.000 innbyggere.

Se fakta om den foreslåtte storkommunen.

SER TIL SOGN: Voss-ordførar Hans Erik Ringkjøb.