KrF-politiker Marita Moltu beskyldte onsdag Dag Skansen for å true henne med at hun ville miste sin heltidsstilling som politiker.

Bakgrunnen var forhandlingene KrF har ført med H og Frp etter at de trakk seg fra byrådet. Målet var å komme frem til en enighet om hvordan partiene skal samarbeide i bystyret.

Skulle få beholde

I forslaget til avtale tegnet Skansen og gruppeleder Tor Woldseth (Frp) en rekke punkter. Blant annet skulle KrF følge byrådsplattformen fra 2011, samt støtte byrådets forslag til budsjett.

Som motytelse skulle KrF få beholde sin heltidsstilling i bystyret.Valgresultatet i 2011 ga nemlig KrF bare en halv stilling i bystyret. Siden de dannet byråd med H, fikk de en halv ekstra stilling fra H. Det er denne halve stillingen Skansen pekte på i forhandlingene med Moltu.

Korrupsjon

Professor Hans Fredrik Marthinussen ved det juridiske faktultet på UiB, reagerer sterkt på avtalen.

— Om Høyre betaler noen i KrF for å stemme i en bestemt sak, vil alle være enige om at det er korrupsjon. Om man gir noen en lønnet heltidsstilling for det samme, er det i realiteten ikke noe annet enn å kjøpe en stemme.

Marthinussen påpeker at Høyre her mener at en person i KrF ikke lenger har krav på en stilling, men at hun kan få lov til å beholde den mot å følge plattformen. Han mener lokalpolitikere mangler forståelse for at når man kobler personlige fordeler direkte med politikk, så krysser man en kritisk grense.

Professoren mener en slik heltidsstilling som gruppeleder, er noe helt annet enn å fordele stillinger som komitéledere og ordfører eller vararordfører.

— Denne stillingen gir ikke på samme måte direkte politisk innflytelse. Det er noe langt mer diffust: Muligheten til å fronte egen politikk på heltid kan nok gi noen fordeler for partiet. Men når man her direkte kobler heltidsstilling for enkeltperson med gjennomslag for politiske saker har man krysset den etiske grensen med sjumilssteg.

Ikke lovbrudd

Marthinussen presiserer at han ikke har gjort en vurdering av det strafferettslige i denne saken, men en vurdering ut fra det etiske i saken.

— Det får være opp til ekspertene å avgjøre om dette er straffbart eller ikke, men slik jeg oppfatter korrupsjon i alminnelig språkbruk og internasjonale definisjoner, synes jeg det er dekkende å omtale et tilbud om en lønnet stilling for en enkeltperson, en stilling man mener personen ikke har krav på, i bytte mot stemmegivning i politiske saker, som et forsøk på korrupsjon.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er enig med Marthinussen i at denne saken ikke tar seg godt ut for Høyre.

— Men slik jeg ser det, faller det utenfor det som kan karakteriseres som korrupsjon i juridisk forstand.

Han mener det er vanskelig å skille dette fra andre politiske hestehandler, som fordeling av byrådsverv og lignende. Han tror ikke det vil være vanskelig å finne lignende tilfeller i rikspolitikken.

— Man kan mene at dette er moralsk forkastelig og uhyre provoserende, men her er det velgerne og ikke juristene som må felle sin dom over denne fremgangsmåten.

Har misforstått

Dag Skansen selv mener professorene misforstår hele saken.

— Grunnlaget i denne saken er byrådsplattformen, og det er noe ganske annet enn det som har fremkommet i pressen og således danner et feil utgangspunkt for deres antakelser.

Han påpeker at de har fremforhandlet en politisk plattform hvor de også har fordelt stillinger.

— Å snakke om at dette er korrupsjon, faller ganske langt fra det livet vi har som politikere.

Skansen er ikke fornøyd med måten denne saken er fremstilt i mediene.

— Det fremkommer påstander om at Moltu mister jobben om hun ikke signerer denne avtalen. Og så går hun ut i BT og bekrefter det og sier at dette er kritikkverdig. Det reagerer jeg på. Jeg synes det er litt trist at når vi møtes for å diskutere hvordan vi skal løse problemer, så ender det med at man beskyldes for å bruke hersketeknikker. Det er en hersketeknikk i seg selv.

Måtte gi dem

Han vedgår at et av punktene i forslaget til avtalen var at KrF skulle få beholde sin heltidsstilling, dersom de godtok resten av avtalepunktene.

- Hva var alternativet hvis de ikke godtok resten?

— Det er ikke et alternativ til det. Dette var et utgangspunkt vi skulle diskutere videre senere. Moltu var for så vidt enige med punktene, men skulle diskutere dem med gruppen sin også.

Skansen påpeker at fordelingen av stillinger er vedtatt i bystyret. I praksis har KrF fått en halv stilling fra Høyre, som en del av byrådsplattformen de tre partiene ble enige om i 2011. Men dette ble aldri skrevet ned i avtalen partiene imellom.

— Hadde dette vært skrevet i byrådsplattformen, hadde vi ikke hatt denne diskusjonen. Da hadde partene i avtalen vært enig om hvordan stillingene skulle omfordeles om de gikk ut av byrådet.

- Burde de gi tilbake den halve stillingen?

— Moralsk sett burde de kanskje det. De vet jo selv at de fikk den fordi de var med i byrådssamarbeidet. Når det er sagt, så har jeg hatt en lang og god samtale med Moltu i dag og vi har fått ryddet opp i dette.

Ikke trussel

Gruppeleder for Frp, Tor Woldseth, deltok på forhandlingene. Han avviser kontant at det var noen truende toner fra Skansen.

— Jeg er veldig overrasket over at Moltu sier dette var truende. Det var diplomatiske samtaler.

Konfrontert med jusprofessorenes påstander, svarer han følgende:

— Det kan godt være det. Men dette har vært gjort av alle partier i parlamentariske styresett i Norge.

Han mener det er rimelig at KrF mister sin halve stilling.

— Går man ut av byrådet, og avviser byrådsplattformen, så går man jo tilbake til det opprinnelige utgangspunktet. Det synes jeg er en rimelig tolkning.