• TO MÅ TIL: Marianne er forberedt på tøffe tak når hun går på jobb fredag kveld. Hvis pasienten hun skal passe på er utagerende, sitter en vekter sammen med henne. Denne natten er Per Øystein på vakt.

Ny spesialstyrke passer på problempasienter

Halvparten av alle sykehusinnleggelser i Helse Bergen i helgene er rusrelaterte, ifølge avdeling for rusmedisin. En spesialstyrke skal nå ta hånd om utagerende pasienter på Haukeland.