Trafikkulykke i Damsgårdstunnelen

Påkjørsel bakfra i Damsgårdstunnelen .