• _HSK5378_3909c624k128dede7f22km7ffe.jpg

Her kommer «Småpudden »

Den nye gang-og sykkelbroen over Damsgårdssundet skal hete «Småpudden».