På landsbasis mistet ni personer livet i trafikkulykker i februar. Ulykken på E39 på Stord i går var den eneste i Hordaland i denne perioden. I januar omkom fire personer på hordalandsveiene.

— Dermed er vi oppe i seks omkomne hittil i år. På samme tidspunkt i fjor var det fem. Vi sa jo i fjor at vi hadde fått en fryktelig start på året, og dette året er enda verre, sier Arne Aase, distriktsleder i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikks tall viser at det var syv menn, én kvinne og ett barn som døde i trafikken i februar. Fire av dem var bilførere, én bilpassasjer, én motorsyklist og tre fotgjengere. To av bilførerne døde i kollisjon med et annet kjøretøy, mens tre omkom i utforkjøringer.

Totalt har 22 personer mistet livet i trafikken i løpet av årets to første måneder, viser de foreløpige tallene. I samme periode i fjor omkom 31 personer i veitrafikkulykker.

- Vanskelige veier her

På landsbasis forsetter altså ulykkestallene å synke. Fra 2010 til 2012 sank dødstallene fra 208 til 148 drepte. I Hordaland har det de tre siste årene vært 22, 19 og 15 trafikkdrepte.

— Det har vært en jevn nedgang de siste årene, også her. Men andre fylker har hatt større nedgang. Vi henger litt etter, både vi og Rogaland, sier Aase.

KJENT ULYKKESPUNKT: Denne svingen ved Sundve på Voss har hatt en rekke ulykker de siste årene, flere av dem alvorlige. En lastebilsjåfør ble alvorlig skadd i en ulykke her 12. desember i fjor.
ARNSTEIN KARLSEN

Han mener spesielle forhold på Vestlandet bidrar til de mange ulykkene.

— Her har vi veldig varierende føreforhold. Vi kan ha flott, tørr kjørebane over lange strekninger, før det plutselig kommer et område med underkjølt is. Det er vanskelig å forholde seg til, sier han.

Generelt er også farten ofte for høy, mener han.

— Det er stor trafikk i fylket, og det går til dels fort. Jeg har snakket med en del som har kjørt for fort, og spurt om de har dårlig tid. Det har de egentlig ikke, sier de. Men samfunnet er så oppjaget, alt skal gå fort, og det er trend som er vanskelig å snu.

Taper kampen om veikronene

Dødsulykken på Stord i går, der en far (47) og hans datter (10) omkom, skjedde på et kjent ulykkespunkt på E39. Det samme gjelder den alvorlige ulykken på E16 ved Sundve i Voss før jul.

Statens vegvesen har planer om å legge helt ny trasé begge steder, men får neppe midler til dette før tidligst etter 2018.

Aase mener Hordaland blir forfordelt i kampen om veikronene.

— Generelt synes jeg det er for lite midler til vestlandsveiene sammenlignet med andre steder, når en vet hvilke problemer vi har her, sier han.

— Uten midler er det ikke lett å gjøre noe, annet enn fartsreduksjon og flere kontroller, slik at folk forholder seg til farten. Jeg vil ikke ha 50-sone på alle veier i Hordaland, men hadde vi fått redusert hastigheten på steder der det skjer mange ulykker, kunne vi iallfall fått ned skadeomfanget.

ØNSKER VEISATSING: - Uten midler er det ikke lett å gjøre noe. Generelt synes jeg det er for lite penger til vestlandsveiene sammenlignet med andre steder, sier Arne Aase i Trygg Trafikk.