Nektet å komme ned fra stillas

Og det var nok ikke så rart.