Ser for seg bybanebro

Bybanen kan bli sendt i tunnel fra Marken til Nordnes, for så å krysse Vågen i egen bro.

Publisert Publisert

KAN KRYSSE: Bybanen kan ende opp i bro eller tunnel over Vågen. Det er ett av traséalternativene som kommunen nå skal utrede. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG

iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Det er ett av traséalternativene som Bybanen har på sin ferd mot Åsane. Det kommer frem i planprogrammet for Bybanen, som byrådet skal vedta på torsdag.

Tirsdag ble planene gjort kjent. Det viser at byrådet har gått bort fra tanken om å legge Bybanen over Torgallmenningen. Noen svevende tanker er det likevel plass til. En av dem svever over Vågen fra Nordnes mot Dreggen. Filip Rygg (KrF) er fornøyd med alternativene.

Les også

Slik ser de for seg Åsane-bybane

— Hvorfor utreder dere bro over Vågen?

— Det er bystyret som skal ta stilling til hvilke traseer vi skal utrede når vi lager reguleringsplanen. Vi kan ikke komme i den situasjonen når dette valget tas at vi ikke har sjekket ut alle alternativer.

- Er det realistisk med en bybanebro over Vågen?

— De som leser planprogrammet nå skal ikke kunne se hvilke alternativer vi foretrekker. Nå må vi først og fremst ha en god prosess på det viktigste byutviklingsprosjektet nord for Bergen på mange tiår.

Lese hele planprogrammet ved å klikke her!

Dropper Torgallmenningen

I tillegg til å trekke ut forslaget om bybane over Torgallmenningen, har planene om å legge traseen fra Bradbenken over Koengen blitt skrinlagte. Riksantikvaren mener traseen kommer i direkte konflikt med det fredede anlegget på Bergenhus festning.

  1. STREKNING A: Fra Kaigaten til Bryggen. Traseene som skal utredes er markert med rødt.

  2. STREKNING B: Fra Bryggen til Slaktehustomten.

STREKNING C: Fra Slaktehustomten til NHH.

Til gjengjeld har det dukket opp to nye forslag til trasé. Det ene er bro eller tunnel over Vågen. Det andre er en tunnelløsning gjennom sentrum. Innslaget kan komme i Kaigaten eller Peter Motzfeldts gate og inn mot Fløyfjellet.

Fylkeskommunen skal være med å finansiere bybanen, og blir høringsinstans for planene. Fylkespolitiker Alf Helge Greaker (V) mener tunnel er et godt alternativ:

— Det overordnete målet er et raskt transportsystem. Om tunnelløsninger må til i stedet for en bane i dagen, så må vi gjøre det.

Forslaget om bro eller tunnel over Vågen, er han derimot mer tvilende til.

— Det tror jeg bare vil forsinke hele byggingen, så jeg stiller meg foreløpig reservert til denne ideen.

Blant de nye trasévalgene som kommunen nå skal ta stilling til, befinner muligheten for å forlenge Fløyfjellstunnelen. Dermed legges Bybanen i Helleveien og Eidvågstunnelen.

— Det alternativet var ikke så dumt. Da får man beholdt det urbane preget i Sandviken, samtidig som man får økt fremkommeligheten for kollektiv, og nedprioritert bilbruken, sier Ruth Grung (Ap).

Flere arbeidsplasser

Kommunen har fått uavhengige konsulenter til å vurdere byutviklingspotensialet som Bybanen kan utløse. Ifølge byrådet ligger det et potensial på 35.000 nye arbeidsplasser.

— Bybanen er ikke bare en transportåre, men også et middel til å transformere Åsane, sier Rygg.

- Hva er grunnen til at dere nå utreder bybane både i fjell og i dagen. Til nå har det vært god latin å operere med en synlig bybane.

— Vi gjør dette fordi vi nå skal lage en trase som er enda mer krevende enn den vi har laget sørover. Alternativet med Bybanen over Bryggen illustrerer dette på en god måte. Vi er nødt til også å se på traseer i tunnel.

Les også

Vurderer ny tunnel

Han vil ikke uttale seg om hvilke løsninger han mener er de beste.

— Jeg må i hvert fall avlive den myten at det er billigere å legge Bybanen i tunnel. Det er dyrt å lage stasjoner under bakken og stasjonen under bakken må overvåkes så lenge Bybanen går. Men vi kan også se for oss kombinasjoner der Bybanen går under bakken, mens stasjonene ligger i dagen.

Hva synes du om planene? Si din mening i kommentarfeltet.

Publisert