Fann pasient våt og kald på sjukehustaket

Omtåka, eldre mann klatra over gjerde i eit ubevokta augneblikk.