Dette sa Tina Åsgård i bystyret:

Etablering av flere brukthaller i Bergen