• ULOVLIG: Bergen Mannskor dro til med drikkeviser på Bryggen. De skålte i Hansa-øl. Ringnes var det ikke lov å selge. Det kan være brudd på Konkurranseloven. FOTO: Elias Dahlen (arkiv)

Hansa-monopol kan bryte med loven

Konkurransetilsynet sier Bergen kommunes eksklusive Hansa-avtale kan føre til dårligere tilbud for forbrukerne, og være i strid med lovverket.