Se video øverst!

— Her fant jeg ingen lus, sier helsesøster Silje Taranger Skjoldal ved Hellen skole og kjemmer nøye gjennom manken til en annenklassing hun har fått låne.

Annenklassingen sitter musestille og finner seg i finkammen, selv om det lugger litt.

— Særlig her bak, sier han og stryker over den kortklipte nakken.

Skolestart betyr oppblomstring av de forhatte hodelusene, det har helsesøster Skjoldal sett år etter år.

— Vi vet av erfaring av meldingene om hodelus kommer noen uker etter skolestart, sier hun.

Derfor er skolen helst føre var, informerer på nettsiden og deler ut skriv til foreldrene. Folkehelseinstituttet har laget brosjyrer på 12 ulike fag, og helsesøster er nøye med å sende med elevene papirer på foreldrenes språk. Det er de voksne som må ta ansvar og sjekke barnas hår.

Mer lus

Hodelus er et økende problem i Norge, konstaterer avdelingsdirektør Preben Ottesen hos Folkehelseinstituttet.

Også tall fra Apotekerforeningen vitner om mer kravling og kløe i norske barns hodebunner.

Siden 2010 har apotekene i Hordaland doblet salget av lusemiddel. I 2010 gikk det ut 9152 forpakninger. I 2013 var antallet 18.284.

— Hvorfor blir det mer lus?

— En forklaring er at lusen i økende grad er resistent, altså motstandsdyktig mot lusemidler. En annen forklaring kan være at dyrene har tilpasset seg levesettet vårt. Kanskje barn har mer og tettere kontakt nå enn for noen år siden, sier Ottesen.

Lusehelg

Folkehelseinstituttet har i hvert fall besluttet at kommende helg bør stå i lusens tegn. Oppfordringen går til skoler og barnehager om å arrangere kampanjer, sende hjem brosjyrer og få flest mulig familier til å finkjemme barnas hår.

Hvis flere sjekker og behandles samtidig, ser det ut til å redusere antallet hodelustilfeller over tid, konstaterer instituttet.

Slik sjekk bør deretter gjøres jevnlig, minst en gang i måneden og gjerne hver uke.

Under en prosent

Selv om lusealarmen går i mange skoler og barnehager i disse dager, er det til enhver tid en forsvinnende liten andel av barna som har lus.

I 2008 tok Folkehelseinstituttet den store lusetellingen. Over 6000 familier i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø kjemmet og svarte på skjema samtidig.

Under en prosent av husstandene rapporterte om lusefunn i tellingen. Flest lus ble funnet hos barn i barneskolealder. Særlig tredjeklassinger er utsatt. Og verst var det i Oslo og Bergen, noe instituttet forklarte med at folk i større byer lever tettere enn i små.

Selv om et fåtall fant lus da undersøkelsen ble gjort, kjenner mange lusa på gangen. I undersøkelsen hadde over en tredel hatt lus i huset på et eller annet tidspunkt.

Ut på Facebook

Hva gjør de da?

Helsesøster Skjoldal på Hellen gir råd.

— De som har lus, må få en lusekur. Noen midler tar bare dyr og ikke egg, så da må kuren gjentas. Bare de med dyr i håret skal ha behandling. Kammer og børster kokes eller fryses, men det er ikke nødvendig å rundvaske huset, trøster hun.

Og for all del, lus kommer ikke fordi vi er urenslige, så det er ingen grunn til å skamme seg, understreker helsesøster:

— Heldigvis ser jeg at noen til og med varsler venner og kjente via Facebook at de har funnet lus. Det er bra, da er ikke lus lenger tabu, sier hun.