Her er de flinkeste matteelevene

Se resultatene fra de nasjonale prøvene.