Dette skjer med Skole-Bergen

Tiltak foreslått i Skolebruksplanen.