• I ENERGIKLEMME: – Vi er på en måte midt i en klemme. Ikke er det nok strøm til å bruke elkjelen og vi må fyre med olje som forurenser midt i sentrum, sier driftssjef Svein Skulstad. Her i fyrrommet til Industrihuset på Møhlenpris. Til venstre elkjelene som de må skru av. Til høyre oljefyrene som nå er skrudd på. FOTO: Pål Engesæter

BKK skrur igjen strømkranen