• STEMMEKLAR: Egil Morland er medlem av Kirkemøtet for Bjørgvin bispedømme. Siden torsdag har det vært intense diskusjoner om hvordan Den norske kirke skal stille seg til homofile ekteskap. FOTO: KJERSTI KVILE

Vil ikke ha homo-kompromiss

Egil Morland vil at ekteskapet skal fortsette å være mellom én mann og én kvinne, men vil heller tape på det enn å gå for et kompromiss han ikke kan formidle.