Finner ikke advokat til Giardia-søksmål

Det blir trolig ikke noe av Giardia-ofrenes planlagte massesøksmål mot Bergen kommune.