Statoil snur

Skal likevel bruke norsk i Norge etter å ha fått påpakning frå oljeministeren.