Her vil politiet sikre folk bedre

Dette bildet er tatt inne i bybanevognen. Nå vil politiet ha flere gjerder.