Nytt havari

For andre gang på to dager havarerte en bybanevogn ved Byparken.