Smell på Gaupås

To biler har kollidert like ved skytebanen.