Stor pappalykke i Byrådet

Med to dagers mellomrom har både Harald Victor Hove (H) og Filip Rygg (KrF) fått et nytt familiemedlem.