• Senterpartiet og Bondelaget har lært bøndene til å bli statsansatte, med lønn over statsbudsjettet. Men det er selvstendig næringsdrivende vi er, sier fruktbonden Norvald Hovland (Frp).

Finnes bønder i Frp? Vi spurte partienes fylkeslag i Hordaland og Sogn og Fjordane. Svaret fant vi innerst i Sognefjorden. Her bor to Frp-bønder som står opp tidlig om morgenen for å stelle bærbuskene og se til dyrene. Og de støtter partiet til sterk nedsettelse av skatter og avgifter — samt en drastisk omlegging av landbrukspolitikken.

— En gang hadde Sogn skofabrikker. Det lønte seg å produsere sko. Så begynte de å tape penger. Skoprodusentene måtte omstille seg og gjøre andre ting. Nå er det bøndene som må lære omstilling. Vi bønder må ta inn over oss at vi er næringsdrivende og at vi ikke bare kan kreve økte overføringer, sier Hovland.

Selv tjener han penger på bringebærproduksjon, men uten storgard.

Mer konkurranse

I Skjolden i Luster kommune tar landets lengste fjord slutt. Veiene er svingete og trange, fossene bruser fra stupbratte fjellsider, fjorden ligger blikkstille og gårdbrukene er små. Norvald Hovland har han drevet fruktdyrking i årtier. Garden er liten og ligger oppe i lien på Hovland, på sørsiden av fjorden, der bringebuskene står tett. Han vil ikke gi seg selv om han er pensjonist.

— Altfor mange bønder sitter og venter på de halvårlige utbetalingene av statsstøtte, uten selv å skape en produksjon de kan leve av, sier Hovland.

Derfor mener han der er Sylvi Listhaug og Siv Jensens politikk som må til - mer konkurranse, mer initiativ og mindre statlig styring.

350 sauer til fjells

Når vi fortsetter lenger inn dalen, til Fortun, der klatringen begynner 1300 meter opp til Sognefjellet, driver Steinar Mørkrid sauehold.

— Den rødgrønne regjeringen satt i åtte år, uten at de greide å få fart på norsk landbruk. Det er stagnasjon og tilbakegang over alt. Importen av mat øker. Nå må andre tanker slipper til, sier han.

I mai jobber han døgnet rundt. Det er lamming i fjøset, og snart skal 350 sauer til fjells. De skal til Jotunheimen - Norges høyeste og villeste fjellområde, som gir en kjøttkvalitet som knapt noen kan konkurrere mot.

— En bonde må finne det han kan tjene mest penger på. Kvalitet selger. Derfor produserer jeg kvalitet. Jeg har tro på fremtiden for produksjon av kvalitetskjøtt i Norge. Bonden må ha mulighet til selge sitt produkt i et åpent marked og få pris etter det, sier Mørkrid.

Han ga opp å levere sau til bondeeide Nortura fordi han mener de holdt prisene kunstig nede. Nå sender han dyrene direkte fra Jotunheimen til private Nordfjord Slakteri i Stryn, og mener betalingen er bedre.

— Nye løsninger må til. Det vi hittil har forsøkt har ikke hindret at det blir stadig færre bønder og økt fraflytting, sier Mørkrid.

Vil ha statsstøtte

— Men tror du det er mulig å overleve som sauebonde i Norge uten statsstøtte?

— Nei, ingen partier på Stortinget går inn for å fjerne all støtte til landbruket. Det mener heller ikke Frp og heller ikke jeg. Det viktige er å få fart på en omstilling der bonden som selvstendig næringsdrivende står i fokus, og bondens eget initiativ verdsettes, sier Mørkrid.

Norvald Hovland mener bøndene må se mulighetene.

— Hadde jeg vært ung i dag hadde jeg satser enda mer på bringebær. Tok jeg i bruk alle mine 40 mål og startet bærproduksjon i plasttunnel, kunne jeg produsert 40-50 tonn og fått en omsetning på flere millioner kroner: Og vi vet at markedet roper etter mere norsk bær, sier Hovland.

I dag nøyer han seg meg produksjon på frimark på 25 mål. Han omsetter for rundt en million kroner, og leier inn arbeidskraft de tre hektiske ukene med innhøsting.

— For 10 år siden investerte jeg halvannen million i eget fryseri. Vi kan fryse inn 1600 kilo bær på en dag. Det gir oss store muligheter, sier Hovland.

Han tror spesielt på nisjen med å fryse inn individuelle bær til salg som desserter, til kaker og direkte konsum.

— Etterspørselen er stor og det er mulig å få en god pris. En ung, initiativrik bonde kunne tjent gode penger på dette, sier Hovland.

En tilfeldighet

Fylkesleder i Sogn og Fjordane Frp, Frank Willy Djuvik, mener det er tilfeldig at det finnes flere Frp-bønder i Luster. Også den tidligere bonden og Ap-ordføreren Ernst Veum, gikk i sin tid over til Frp.

— Skjønner ikke småbønder i Distrikts-Norge sitt eget beste når de støtter Frp?

— Jo, absolutt. Mange bønder ønsker større frihet, og mener at mellomleddene tar for stor del av kaken. Dessuten er det jo bønder som vektlegger andre deler av Frps politikk enn selve landbrukspolitikken. At det finnes såpass mange Frp-bønder i akkurat Luster, er nok en tilfeldighet, sier Djuvik.