• FORTVILTE VITNER: - Jeg er hellig overbevist om at Dag hadde vært i live hvis luftambulansen hadde kommet da den skulle, sier svogeren Paul Hamre (til v.). Han og Olav Haugen (nevø) ble fortvilte vitner til at Dag Haugens liv gikk tapt da hjelpen ikke kom i tide. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Full granskning av Dags død

Dag Haugens liv gikk tapt foran øynene på lege, politi og familie. Luftambulansen kom ikke da politiet ba om det.