• STRÅLEGLANSEN: KrF-kronprinsen frå Bømlo, Knut Arild Hareide, er samd i at dei partileiarane KrF har hatt frå Hordaland, har gjort en framifrå jobb. Men det er inga lov som seier at leiaren må kome frå det fylket partiet kjem frå. FOTO: Håvard Bjelland FOTO: H�vard Bjelland

- Mitt EU-ja ligg fast