Unikt steinalderfunn på Bjorøy

Arkeologer fra Bergen museum har funnet en 8000 år gammel steinalderboplass på Bjorøy i Fjell. - En så godt bevart boplass finner du bare en gang i livet, sier prosjektleder Leif Åstveit.