- Karakterer fungerer bedre for eldre

Kan virke negativt for både sterke og svake elever, sier forsker Åge Diseth.