• SYNFARING: Eiler Macody Lund (til v.) og resten av Komite for miljø- og byutvikling var i sommar på synfaring langs dei moglege traseane for bybanen til Åsane. Lund meiner nye utrekningar vil vise at Bryggen blir dyrare, medan byutviklingsbyråd Filip Rygg trur nye utrekningar vil vise at tunnel blir dyrare. Arkivfoto: Roar Christiansen

Trur bybane over Bryggen blir like dyrt som tunnel

Bergen Frp stolar ikkje på utrekningar som viser at bybanen til Åsane blir dyrare viss traseen blir lagt i tunnel. Dei krev no nye utgreiingar.