Det var i januar Diane Berbain, sekretær for fylkes— og bypolitikerne til Miljøpartiet De Grønne, anmeldte daværende byrådsleder Monica Mæland (H).

Hun hadde den gangen to begrunnelser for anmeldelsen. Den ene var at byrådslederen brøt forurensingslovens kapittel syv om lokal luftkvalitet. Årsgjennomsnittet for NO2 var nemlig overskredet.Hun anmeldte også byrådslederen for ikke å ha iverksatt tiltak ifølge beredskapsplanen for å beskyttet folkets helse under luftkrisene som har vært.

Henlagte

Svaret fra politiet fikk Berbain i midten av november, mens hun var på ferie. Hun reagerer på forklaringen til politiet. I brevet står det nemlig at:

«forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken».

På grunn av arbeidsmengden, skriver politiet, må det «dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som kan behandles». Videre skriver de at:

«Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskningen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning».

Berbain mener svaret må tolkes dit hen at politiet trenger mer ressurser.

— Ellers må man jo igjen spørre hva som menes med den paragrafen i grunnloven; «alle har rett til et sunt og godt livsmiljø». Hvorfor prioriterer ikke politiet et brudd på Grunnloven?

Må løse problemer

Berbain viser til BTs artikkel forrige uke, hvor vi presenterte Urbanet Analyse sine trafikkprognoser. De sier det vil komme 50.000 flere biler inn på veinettet innen 2040, om ikke noe drastisk gjøres.

— Hvem kan egentlig beskytte helsen vår om ikke våre folkevalgte og politiet kan sørge for det, sier hun, og legger til:

— I lys av denne henleggelsen krever vi at det blir bevilget mer midler til politiet og at kommunen endrer sin tiltaksplan for håndtering av luftforurensning.