Det kommer frem i tallene som Hansa har oversendt Bergen kommune. Inntektene stammer fra avtalen som kommunen hadde med Hansa under Tall Ships Races.

Da gjorde kommunen en avtale om at de skulle ha tre kroner per halvliter øl som ble solgt på utearealer rundt Torget og Bryggen. I tillegg krevde kommunen at alle utestedene i disse områdene kun skulle selge Hansa-øl på de aktuelle områdene.

BT har etterspurt tallene siden begynnelsen av august. Kommunen har imidlertid utsatt å svare fordi de ville kvalitetssikre tallene.

Nå er det klart. Hansa solgte 26.223 liter øl på disse utestedene. Kommunen fikk seks kroner i provisjon per liter. Det blir 157.338 kroner.

Lovlighetskontroll

Regjeringens høyre hånd i Hordaland, Fylkesmannen, vurderer nå å granske saken. Det gjør de etter at Senterpartiet sendte brev til Fylkesmannen og ba han om å gå nærmere inn i saken.

I brevet, som Fylkesmannen i Hordaland sendte til Bergen kommune i forrige uke, viser de til at kommunale vedtak etter alkoholloven kan påklages til Fylkesmannen.

De presiserer imidlertid at Fylkesmannen har mulighet til å foreta en lovlighetskontroll på eget initiativ for å se til at kommunen etterlever regelverket.

Ber om informasjon

Før de eventuelt starter en lovlighetskontroll, ber de kommunen komme med sine synspunkter og vurderinger av måten de har opptrådt på. De ber også om følgende informasjon:

  • Hvor mange skjenkesteder ble fratatt skjenkeareal
  • Vedtakene og bevillingsdokumentene
  • Hvilke gebyrer eller provisjoner har kommunen krevd for alkoholsalget "Dersom det medfører riktighet at kommunen har satt som vilkår at det kun skal selges Hansaprodukter, ber Fylkesmannen om en redegjørelse for dette", skriver de også.

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen har tidligere varslet at kommuneadvokaten skal gå gjennom kontraktene med Hansa og utestedene i forbindelse med Tall Ships Races. Fylkesmannen ønsker en kopi av denne gjennomgangen,

«Fylkesmannen ber om tilbakemelding snarest og senest innen en måned» avsluttes brevet med.

Avventer svarene

Ove Sverre Bjørdal (Sp) sendte sammen med sin partikollega Kjersti Toppe brev til Fylkesmannen og ba ham sjekke ut saken nærmere.

— Ut fra spørsmålene han stiller i dette brevet virker han veldig kritisk til prosessen som har skjedd. Han virker til å ha forstått hva som har skjedd i denne saken.

Med mindre kommunen sitt svarbrev avkrefter alle fakta som har kommet frem tidligere, tror Bjørdal at Fylkesmannen vil gå videre med dette.