— Vi lyser ut denne konkurransen for å ivareta stedet og er særlig opptatt av å få aktivitet på Almås rettet mot barn og unge, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

Neste uke skal byrådet vedta at kommunen skal leie ut, ikke gi bort Almåsgårdene nord i Åsane.

Søkerne må påta seg å restaurere og vedlikeholde eiendommen, som består av to gamle gårdsanlegg med til sammen 11 bygninger.

Også skog og landskap må holdes ved like.

Søkerne må dessuten legge frem en plan for hvordan gårdene kan fylles med aktivitet for et bredt publikum. Og dette skal gjøres uten «større kommunalt tilskudd».

Prisen for å sette i stand samtlige hus er 15 millioner kroner, går det frem av en antikvarisk vurdering som kommunen fikk utarbeidet i fjor høst.

Jury plukker vinneren

Vinneren får retten til å leie de verneverdige gårdstunene i 40 år for 1000 kroner årlig.

— Almåsgårdene består av to gårdsanlegg med til sammen 11 hus. Er det aktuelt å dele leieretten på to ulike organisasjoner?

— Vi ser det som naturlig å gjøre avtale med én leietaker, sier Røssland.

Finansbyråden har aldri gjennomført en slik konkurranse før og er spent på interessen.

— Vi gjør dette for å involvere frivillige lokale krefter, sier hun.

Har foreslått stiftelse

Åsane Historielag har engasjert seg for Almåsgårdene i flere år og har ivret for at kommunen skal forære gårdsbrukene til en allmennyttig stiftelse.

Nå velger altså Liv Røssland å leie dem ut og forbeholder seg samtidig retten til å si opp leieavtalen dersom eiendommen får ny planstatus eller det offentlige får bruk for arealet.

Marianne Herfindal Johannessen, leder i Åsane Historielag, vil foreløpig ikke uttale seg om løsningen finansbyråd har landet på.

— Vi har bedt om et møte med deler av byrådet neste uke og vil si vår mening der, sier hun.

Nye boligområder

I byrådssaken blir det pekt på at Haukås-området er en viktig tomtereserve for Bergen. I området er det rom for 5- 8000 nye boliger, og beboerne i de nye boligområdene vil ha behov for kultur og rekreasjon. Her kan Almåsgårdene bli viktige.

Gårdsbrukene på Almås er på til sammen 350 mål, det meste skog og utmark og mye av dette byfjellseiendom.

— Er det aktuelt å bruke deler av Almåsgårdene til boligbygging?

— I så tilfelle er det langt frem i tid. Gårdene vi lyser ut er et viktig kulturminne, som vi ønsker å ivareta for etterslekten. På sikt er det naturlig at deler av gårdene blir utbygget med boliger, sier Røssland.