• ALTERNATIVET: Anne Mette Raknes, administrasjonssekretær i StorBergen Boligbyggelag, er spent på hva som kommer i stedet for Bygarasjen. Hun synes ikke noe om å få høyhus midt i glaningen. FOTO: ØRJAN DEISZ

Rivningsglede hos naboene

Ideen om å jevne Bygarasjen med jorden, vekker begeistring både i nabolaget og hos politikerne. Men tanken på høyhus i stedet, er ikke alle like glade for.