• (1/3)
    FOR TRANGT: Minimum tre meter bredde til fri ferdsel, heter det i kommunens regelverk. Her ved Baker Brun på Torget er det høyst to meter. FOTO: ØRJAN DEISZ

Øl og vin tar fortauet

Fire av fem uteserveringer langs Torget breier seg for langt ut på fortauet. Det skal være tre meter fri passasje.