Kunstauksjon for Prosjekt Haiti

Mens opprydningen er i gang på grunnskolen Petit Troll, donerer bergenskunstnere bilder til auksjon på fredag.