Skoleklasse brøytet vei for Ada (82)

Ada Vikingsen sin bil var sperret inne av brøytebilen, skoleklasse brøytet vei