• FOTO: Deisz �rjan

Sykehus rotet vekk livsviktige papirer

Papirene som viste alvorlig sykdom forsvant på sykehuset. Da de kom til rette, var det for seint. Pasienten døde.