– Atypisk med så store grep

Barnehager har generelt høyt sykefravær, og Nav mener Fanatunets motivasjon for endring er atypisk.