• STØYMÅLES: Sikorsky S-92-helikoptrene har skapt mye støy for naboene til Flesland. Nå krever helsemyndigheten i Bergen at det foretas støymålinger for å finne ut om bråket er skadelig for folk. ARKIVFOTO

Helikopterbråket skal endelig måles

Nå skal det endelig finnes ut om bråket fra Sikorsky-helikoptre er skadelig for naboene til Flesland flyplass.