- Det er vanskelig å svare på

Slik svarte 13-åringen i avhør, da han ble spurt om hvorfor han drepte sin tre år gamle fosterbror.