Fremtidens Transport-Norge

Nasjonal transportplan ble lagt frem klokken 12. Vi fulgte seansen direkte.