Dommernes ønske om mindre overtid kan påvirke rettsavgjørelsene deres