Amatørskurker

To pengeskap tatt, men ikke av fagfolk som de gamle skapsprengerne, sier lensmannen.