Folkekrav fra Odda

Full mobilisering mot kirurgikutt i Odda. Ber helseministeren gripe inn.