• FOTO: Helge Sunde

Seremonibygg i Bergen

Forslag om å bygge et livssynsnøytralt seremonibygg på Koengen. Vi har spurt sentrale aktører. Hva mener du?